این تست جهت سنجش وضعیت ریه و مجاری تنفسی انجام می‌گیرد. در این تست با استفاده از میزان حجم و جریان هوای خروجی بازدمی از دستگاه تنفس فرد، اطلاعاتی در مورد گنجایش ریه فرد و وجود انسداد در مجاری هوایی فرد به دست می‌آید. این تست در معاینات بدو استخدام برای همه افراد (جهت تعیین وضعیت سلامت ریه فرد در شروع به کار) و در معاینات ادواری برای شاغلین که با آلاینده‌های تنفسی برخورد دارند، انجام می‌گیرد.

جهت تماس با مرکز یا رزرو نوبت کلیک نمایید.